Regulamin sesji w prezencie

1. Zamówienie i zakup Sesji w prezencie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.

2. Zaproszenie na sesję jest ważne przez 4 miesiące od daty zamówienia.

3. W przypadku wykupienia sesji noworodkowej Rodzice Malucha mają 14 dni od dnia urodzenia się dziecka na realizację otrzymanej sesji w prezencie. Na sesję należy umówić się nie później niż w 4 dobie po urodzeniu się dziecka. W przypadku przekroczenia tego terminu realizowana jest sesja rodzinna (bez zdjęć układanych – typowych dla sesji noworodkowej).

4. Zaproszenie wystawiane jest imiennie, co oznacza że nie może być ono wykorzystane przez inną osobę.

5. Zaproszenie jest jednorazowe oraz dotyczy jednego spotkania na sesji.

6. Zaproszenie może być zrealizowane tylko z udziałem osoby która jest uwzględniona w zaproszeniu. W przypadku sesji dziecięcej/rodzinnej i noworodkowej w sesji mogą uczestniczyć również rodzice i/lub rodzeństwo dziecka obdarowanego.

7. Zaproszenia na sesję nie można zwrócić, wymienić na pieniądze, nie można otrzymać z niego reszty oraz nie można sprzedać go innej osobie.

8. Zaproszenie można wymienić na inny produkt/usługę dostępną w sklepie z zastrzeżeniem, że wartość tego produktu/usługi jest nie mniejsza niż wartość zakupionej sesji w prezencie.

9. Na sesję należy zabrać otrzymane zaproszenie w celu okazania go przed sesją.

10. Na sesję z wykorzystaniem zaproszenia należy umówić się nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu ważności zaproszenia.

11. Sesja jest wykonywana w studio Agnieszki Mandal, w plenerze lub domu Obdarowanej osoby w promieniu 20 km od siedzimy firmy AWRJ Agnieszka Mandal (ul. Śnieżyczek 11A, Katowice).
W przypadku wyboru innego miejsca: każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny (tel.+48 519635973) w celu ustalenia możliwości wykonania sesji oraz ustalenia kosztów dojazdu ponoszonych przez Obdarowanego lub osobę Zamawiającą.

12. Nabywca Sesji w prezencie, dokonując zakupu, oświadcza, że zapoznał się z portfolio Wykonawcy, w szczególności ze stylem obróbki i wizją artystyczną Wykonawcy.

13. Po upływie terminu ważności zaproszenia Zaproszenie na sesję uznaje się za nieważne.

14. Zamawiający Zaproszneie na sesję w dniu zamówienia ponosi jedynie opłatę za przesyłkę (14 zł).

15. Pozostała część należności - wynikająca z danego pakietu - płatna jest w momem=ncie, kiedy osoba obdarowana umówi się na sesję i ta sesja odbędzie się.

16. Zamawiający Zaproszenie zobowiązuje się do uregulowania ww. należności w podanym terminie.

Fotografia Agnieszka Mandal
FOTOGRAFIA AGNIESZKA MANDAL

© 2006-2023. Agnieszka Mandal Photography. Wszystkie zdjęcia objęte są prawem autorskim. Nie udzielam zgody na rozpowszechnianie zdjęć w żadnym medium i w żadnej postaci.

Polityka prywatności