Polityka prywatności i pliki cookies

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Agnieszka Mandal, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AWRJ Agnieszka Mandal, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542513284, REGON: 240431961, pod adresem: ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice, e-mail: marketing@agnieszkamandal.com, tel.: +48519635973 – jest Administratorem Twoich danych osobowych. Firma zwana dalej również jako „Fotografia Agnieszka Mandal”. Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz otrzymywać ode mnie newsletter, chcesz otrzymać ofertę, zarezerwować termin sesji lub chcesz korzystać z warsztatów, które oferuję, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu Fotografia Agnieszka Mandal i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach):
– związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług fotograficznych
– wystawianie faktur
– pozyskiwanie opinii dotyczącej przebiegu sesji i jakości usług
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.6 ust. 1 lit. a,b,c,f oraz art.9 ust. 2 lit. b,f,h rozporządzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć naszą usługę.
Podstawą przetwarzania danych jest więc umowa o świadczenie usług fotograficznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Twoja zgoda. Prosimy pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe Twojego dziecka oraz Twoje mogą być przekazane oraz udostępniane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Fotografia Agnieszka Mandal lub innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Fotografia Agnieszka Mandal
b. podwykonawcom wspierającym Fotografia Agnieszka Mandal w zakresie wykonania umowy,
c. podmiotom świadczącym dla Fotografia Agnieszka Mandal usługi doradcze, outsourcingowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
e. podmiotom współpracującym z Fotografia Agnieszka Mandal przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim stanę się administratorem danych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

MASZ PRAWO DO:

Osoba od której zbierane są jej dane osobowe oraz dane osobowe jej dzieci ma prawo do:
a. dostępu do swoich i swoich dzieci danych osobowych
b. sprostowania swoich i swoich dzieci danych osobowych
c. usunięcia swoich i swoich dzieci danych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania swoich i swoich dzieci danych osobowych
e. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich i swoich dzieci danych osobowych
f. przenoszenia swoich i swoich dzieci danych osobowych
g. wniesienia w swoim imieniu lub w imieniu dzieci skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PLIKI COOKIES

Witryna Fotografia Agnieszka Mandal używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Administrator strony stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, takie jak Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku, dostosowania treści reklam do przeglądających je osób i prowadzenia działań remarketingowych.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych.

Napisz na adres e-mail: marketing@agnieszkamandal.com

Zapraszamy mieszkańców miast: Katowice, Tychy, Mikołów, Wyry, Bytom, Zabrze, Gliwice, Chorzów, Pszczyna, Sosnowiec, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Kraków, Olkusz i nie tylko :)

Fotografia Agnieszka Mandal
FOTOGRAFIA AGNIESZKA MANDAL

© 2006-2023. Agnieszka Mandal Photography. Wszystkie zdjęcia objęte są prawem autorskim. Nie udzielam zgody na rozpowszechnianie zdjęć w żadnym medium i w żadnej postaci.

Polityka prywatności