facebook pixel

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Agnieszka Mandal, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AWRJ Agnieszka Mandal, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9542513284, REGON: 240431961, pod adresem: ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice, e-mail: marketing@agnieszkamandal.com, tel.: +48519635973 – jest Administratorem Twoich danych osobowych. Firma zwana dalej również jako „Fotografia Agnieszka Mandal”. Administrator danych mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz otrzymywać ode mnie newsletter, chcesz otrzymać ofertę, zarezerwować termin sesji lub chcesz korzystać z warsztatów, które oferuję, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu Fotografia Agnieszka Mandal i świadczeniem usług w nim oferowanych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach):
– związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług fotograficznych
– wystawianie faktur
– pozyskiwanie opinii dotyczącej przebiegu sesji i jakości usług
Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie uzasadnionym wyżej opisanym celem przetwarzania.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art.6 ust. 1 lit. a,b,c,f oraz art.9 ust. 2 lit. b,f,h rozporządzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne by w sposób prawidłowy świadczyć naszą usługę.
Podstawą przetwarzania danych jest więc umowa o świadczenie usług fotograficznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest Twoja zgoda. Prosimy pamiętać, że zgoda może być w każdym czasie wycofana.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe Twojego dziecka oraz Twoje mogą być przekazane oraz udostępniane:
1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Fotografia Agnieszka Mandal lub innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne Fotografia Agnieszka Mandal
b. podwykonawcom wspierającym Fotografia Agnieszka Mandal w zakresie wykonania umowy,
c. podmiotom świadczącym dla Fotografia Agnieszka Mandal usługi doradcze, outsourcingowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
e. podmiotom współpracującym z Fotografia Agnieszka Mandal przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim stanę się administratorem danych

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

MASZ PRAWO DO:

Osoba od której zbierane są jej dane osobowe oraz dane osobowe jej dzieci ma prawo do:
a. dostępu do swoich i swoich dzieci danych osobowych
b. sprostowania swoich i swoich dzieci danych osobowych
c. usunięcia swoich i swoich dzieci danych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania swoich i swoich dzieci danych osobowych
e. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich i swoich dzieci danych osobowych
f. przenoszenia swoich i swoich dzieci danych osobowych
g. wniesienia w swoim imieniu lub w imieniu dzieci skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich i dzieci danych osobowych można dokonać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

PLIKI COOKIES

Witryna Fotografia Agnieszka Mandal używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Administrator strony stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, takie jak Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku, dostosowania treści reklam do przeglądających je osób i prowadzenia działań remarketingowych.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych.

Napisz na adres e-mail: marketing@agnieszkamandal.com

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Fotografia Agnieszka Mandal
Fotograf Katowice
ul. Śnieżyczek 11A, 40-748 Katowice
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest firma Fotografia Agnieszka Mandal z siedzibą w Katowicach, ul. Śnieżyczek 11A. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką prywatności